logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
10. - 11. 11. 2020
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Výzva – přihláška přednášek na 57. SD

57. slévárenské dny® Brno 10. - 11. 11. 2020

Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce.


Zaměření jednotlivých sekcí a jejich odborní garanti:
  • Sekce formovacích směsí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
  • Sekce ekonomická: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
  • Sekce technologická: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  • Sekce neželezných kovů a slitin: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.
  • Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty: Ing. Martin Balcar, Ph.D.
  • Sekce litin: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

Rozsah přednášky a cena:

odborná přednáška: 20 min zdarma
komerční přednáška: 10 min 5 000 Kč + DPH
komerční přednáška: 20 min 10 000 Kč + DPH

Termíny:

  • do 7. 5. 2020 zaslat organizačnímu garantovi 57. slévárenských dnů® základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory)
  • do 26. 6. 2020 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 57. slévárenských dnů®
  • do 11. 9. 2020 zaslat organizačnímu garantovi 57. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka