logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
10. - 11. 11. 2020
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Časový plán programu 57. slévárenských dnů®

schema

Úterý 10. 11. 2020

 • 8:00 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 – 12:00 Plenární sekce

  Plenární sekce (9:00 – 12:00)

  9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení 57. SD
  9:15 – 9:45 HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
  9:45 – 10:15 SOBÍŠEK, P.: Ekonomický vývoj v ČR a EU (UniCredit Bank a.s.)
  10:15 – 10:30 Přestávka
  10:30 – 11:15 TURNER, A.: Světová slévárenská organizace, její činnosti a další vývoj (WFO)
  11:15 – 12:00 KYSILKA, P.: Globální a evropské průmyslové trendy: šance nebo hrozba pro nás?
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:30 Prezentace vystavovatelů
 • 14:30 – 18:00 Odborné přednášky - Sekce A – Sekce ekonomická

  Odborné přednášky (14:30 – 18:00)

  - Sekce A – Sekce ekonomická
  - Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

  14:30 – 14:55 BALCO, K.: Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov v spoločnosti ZLH plus a.s. (ZLH Plus a.s.)
  14:55 – 15:20 URBAN, R.:Využití regenerátu z mokré regenerace u pojivového systému na bázi vodního skla (ZPS – SLÉVÁRNA, a.s.)
  15:20 – 15:40 VESELÝ, R.:Přínos marketingu pro rozvíjející se společnost (G&G filtration CZ, s.r.o.)
  15:40 – 16:05 CHYTKA, P. sen., CHYTKA, P.: Pohádka o „ošklivém“ káčátku (IEG s.r.o., Iron Engineering Group)
  16:05 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 17:00 CILEČEK, J., JULIŠ, M.: Chytrými odlitky a chytrými technologiemi proti ekonomické depresi (ALUCAST, s.r.o.)
  17:00 – 17:30 GRZINČIČ, M., KOCIÁN, J.: Slévárna, to jsou především její zaměstnanci – jsou zaměstnanci spokojení? (DETYCON Solutions, s.r.o.)
  17:30 – 18:00 KAFKA, V.: Vize Cesta vedoucí k „úhradě“ ztrát způsobených pandemií (RACIO & RACIO)
 • 14:30 – 18.00 Odborné přednášky - Sekce B – Sekce formovací materiály

  Odborné přednášky (14:30 – 18.00)

  - Sekce B – Sekce formovací materiály
  - Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  14:30 – 15:00 KAŇOVÁ, Z.: Kam s ním? Moderní trendy, pozitiva a úskalí využití slévárenského odpadního písku (CLARIANT)
  15:00 – 15:30 STRAKOŠOVÁ, P.: Tepelná dilatace křemenných ostřiv (H-Glost, s.r.o.)
  15:30 – 16:00 PAZDERKA, J.: Využití měření elektrické vodivosti ke kontrole kvality formovacích směsí a jejich surovin (KERAMOST, a.s.)
  16:00 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 17:00 NEUDERT, A., PŘEROVSKÁ, M.: Vliv moderních anorganických pojiv na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)
  17:00 – 17:30 CONEV, M.: Zkušenosti se zlepšováním kvality povrchu odlitků ze slitin hliníku při použití anorganických pojivových systémů vytvrzovaných teplem (NEMAK Slovakia, s.r.o.)
  17:30 – 18:00 ROHRER, P., UHERKA, T.: Písková laboratoř – včera, dnes a zítra? (FORMSERVIS, spol. s r.o.)
 • 18:00 – 19:00 Večeře
 • 20:00 – 24:00 Setkání slevačů
Středa 11. 11. 2020

 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce C – Sekce technologická

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce C – Sekce technologická
  - Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

  8:30 – 9:00 BRENDL, J.: Optimalizace technologie výroby odlitku z LKG (METALURGIE Rumburk s.r.o.)
  9:00 – 9:30 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.: Prototypování a alternativní technologie ve výrobě litých pístů (ČVUT Praha)
  9:30 – 10:00 GRZINČIČ, M., ZIMMERMANN, F.: Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z LKG (DETYCON Solutions, s.r.o., Apromace data systems GmbH)
  10:00 – 10:25 Přestávka
  10:25 – 10:50 KOLDA, V.: Sofistikované způsoby využití numerické simulace v největší slévárně litiny v Polsku (MECAS ESI s.r.o.)
  10:50 – 11:10 WAGNER, T., VÁCLAVÍK, Z.: Moderní polévací stanice s plně automatizovanou přípravou nátěru a šetrná pneudoprava ostřiva (Wöhr CZ, s.r.o.)
  11:10 – 11:35 ČECH, J.: Moderní formovací směs s organickými pojivy jako nástroj v rukou technologa slévárny (ŽĎAS a.s.)
  11:35 – 12:00 GÁŠEK, M., LUŇÁK, M. a kol.: Topologická optimalizace odlitku – 3D tisk kovu (CARDAM s.r.o., BENEŠ a LÁT a.s.)
 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce D – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce D – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
  - Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

  8:30 – 9:00 HERMAN, A.: Výroba odlévaných pěn z Al slitin (ČVUT Praha)
  9:00 – 9:30 OBZINA, T.: Vývoj optimálních způsobů rafinace hliníkových slitin (VŠB-TU Ostrava)
  9:30 – 10:00 HORKÝ, K.: Implementace tkaninových sítek do provozu nízkotlaké slévárny Al (BENEŠ a LÁT a.s.)
  10:00 – 10:30 Přestávka
  10:30 – 11:00 PRŮŠA, V.: Nasazení molybdenových a wolframových slitin ve slévárenství (PL-Consulting CZ, s.r.o.)
  11:00 – 11:30 BLÁHA, V.: Náprava ekologických škod a zlepšování pracovních podmínek (EMPLA a.s.)
  11:30 – 12:00 LÁNA, I.: Tlumení hluku při apretaci odlitků použitím panelů z kovových pěn (Slévána a modelárna Nové Ransko, s.r.o.)
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
  - Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

  13:00 – 13:30 ŠENBERGER, J., MARTÍNEK, M.: Výroba vysokolegovaných Cr-Ni (Cr-Ni-Mo) ocelí ve slévárnách (VUT v Brně)
  13:30 – 14:00 SNIEGOŇ, M., TKADLEČKOVÁ, M., HUCZALA, T., MICHALEK, K.: Výpočet fyzikálních a chemických vlastností pánvové strusky s proměnlivým obsahem MgO pomocí software FactSage (VŠB-TU Ostrava)
  14:00 – 14:30 FILA, P., BALCAR, M.: Vývoj technologie výroby polotovarů se specifickými vlastnostmi pro skladování vyhořelého jaderného paliva (ŽĎAS a.s.K)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 GREGOR, M., BALCAR, M., HRADIL, D.: Vliv výrobních podmínek a střední velikosti strukturních jednotek na výsledné mechanické vlastnosti výkovků z oceli 08Ch18N10T (ŽĎAS a.s.)
  15:30 – 16:00 MICHÁLEK, P.: Odlévání niklových superslitin do pískových forem (COMTES FHT a.s.)
  16:00 – 16:30 MÜLLER, P., PERNICA, V.: Korozní odolnost vybraných duplexních austeniticko-feritických ocelí (VUT v Brně)
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce F – Sekce metalurgie litin

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce F – Sekce metalurgie litin
  - Sekci řídí: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

  13:00 – 13:30 HAMPL, J., ZDAŘIL, L.: Vliv relativního smrštění na vznik pnutí v odlitku (VŠB-TU Ostrava)
  13:30 – 14:00 MORES, A., HORNÍK, J., MAZAČOVÁ, V., KRČIL, M., SKRBEK, B.: Povrchové kalení odlitků s kuličkovým a lupínkovým grafitem po izotermickém kalení (ČVUT Praha)
  14:00 – 14:30 SKRBEK, B.: Vlastnosti materiálu litinových sedel, vedení ventilů a písních kroužků plynových motorů (TU Liberec)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 SÝKORA, P., KYNCL, H., FIŠER, V.: Karbid křemíku a jeho přednosti použití při výrobě ve slévárnách litinových a ocelových odlitků (ČVUT Praha)
  15:30 – 16:00 GRZINČIČ, M., BRUNSCH, R., ZIMMERMANN, F.: Slévárenský výrobní systém – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z LKG (DETYCON Solutions, s.r.o.)
  16:00 – 16:30 MARTINÁK, R.: Fyzikální chemie koloidních soustav, podstata očkování litiny s lupínkovým grafitem (Z-MODEL)
 • 16:30 – 17:00 Slavnostní ukončení 57. SD

schema

Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka